Przejdź do strony Nowej Matury

Zgłoszenie do udziału w programie Próbna
Nowa Matura z WSiP dla klas 2 LO
i klas 3 Technikum 2015/2016

Formularz wypełnia nauczyciel.

Rejestracja zgłoszeń udziału w programie Nowa Matura została już zakończona.


Proces rejestracji nauczycieli do udziału w programie Nowa Matura został zakończony. Wszystkim nauczycielom, którzy zarejestrowali się w Programie, serdecznie dziękujemy.


Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne