31.
pole prostokąta
i równoległobokuA1. Narysuj prostokąt o podanym polu.
 a. 8 cm2
 b. 12 cm2
 c. 16 cm2
 d. 14 cm2
B1. Narysuj prostokąty o podanych polach. Tak dobierz wymiary i zaplanuj ich położenie, aby zmieściły się na rysunku obok siebie.
 a. 25 cm2
 b. 9 cm2
 c. 26 cm2
 d. 7 cm2A2 a. Uzupełnij tabelkę.


 b. Litery a i b oznaczają długość boków prostokąta, P jego pole. Wpisz brakujące dane.


B2. Litery a i b oznaczają długości boków prostokąta, P jego pole, o oznacza jego obwód. Wpisz brakujące dane.

A3. Zapisz krócej.
5 × 5 =
12 × 12 = 12
35 × 35 =
48 × 48 =
B3. Zapisz jako kwadrat liczby.
38 × 38 =
105 × 105 =
1001 × 1001 =A4. Zapisz w postaci iloczynu i oblicz.
62 = 6 × 6 =
92 = × 9 =
112 = × =
B4. Zapisz w postaci iloczynu i oblicz.
132 =
252 =
402 =A5. Dla każdego równoległoboku znajdź brakujące dane.


B5. Dla każdego równoległoboku znajdź brakujące dane.

A6. Odczytaj z rysunku wymiary równoległoboków i oblicz ich pole.a = h = P =
a = h = P =
a = h = P =

B6 a. Narysuj dowolny równoległobok ABCD o wysokości 4 cm.
 b. Oblicz pole tego równoległoboku.
 c. Narysuj dwa różne prostokąty o takim samym polu jak pole ABCD.A7. Pole równoległoboku wynosi 20 cm2, a jego wysokość 4 cm.
 a. Narysuj taki równoległobok.
 b. Czy możesz narysować jeszcze dwa równoległoboki spełniające te warunki? Jak najprościej można to zrobić?
B7. Oblicz sumę pól zamalowanych równoległoboków.

A8. Wpisz brakujące liczby.
 a. 36 cm2 = mm2


 b. 18 cm2 = mm2


 c. 25 cm2 = mm2


 d. 20 dm2 = cm2


B8. Zamień jednostki.
 a. 124 dm2 = cm2


 b. 42 cm2 = mm2
 c. 130 m2 = dm2
 d. 71 m2 = cm2
 e. 6,5 m2 = dm2
 f. 15,5 dm2 = mm2
 g. 37,3 dm2 = cm2
 h. 81,9 m2 = cm2