12.
kąty przyległe, wierzchołkowe
i naprzemianległeA1. Zmierz jeden z kątów przyległych. Oblicz rozwartość drugiego i zapisz wewnątrz każdego kąta, ile ma stopni.

 kąty

B1. Zmierz jeden z kątów przyległych. Oblicz rozwartość drugiego i obie rozwartości zapisz na rysunku.

 kąty
A2. Narysuj kąty przyległe, jeśli jeden z nich ma:
 a. 50°,
 b. 125°,
 c. 160°,
 d. 25°.
Zapisz wewnątrz każdego kata, ile ma stopni.
B2. Narysuj dwa kąty przyległe, z których jeden:
 a. ma 24°,

 kąty

 b. jest osiem razy mniejszy od drugiego,

 kąty

 c. jest o 80° większy od drugiego.

 kąty
A3. Zmierz jeden z kątów wierzchołkowych i zapisz na rysunku rozwartości wszystkich kątów.

 kąty

B3. Narysuj kąty wierzchołkowe, jeśli jeden z nich ma:
 a. 40°
 b. 110°
Zapisz na rysunku rozwartości poszczególnych kątów.


A4. Wpisz bez mierzenia rozwartości zaznaczonych kątów.

 kąty

B4. Proste równoległe a i b odległe o 3 cm przecięto pod kątem 35° prostą k. Zrób rysunek i wpisz rozwartości wszystkich kątów naprzemianległych.A5. Spójrz na rysunki. Wpisz brakujące rozwartości kątów.

 kąty

B5. Spójrz na rysunki. Wpisz brakujące rozwartości kątów.

 kąty
A6. Przyjrzyj się rysunkowi i uzupełnij zdania.

 kąty

 a. Rozwartość kąta x wynosi uzupełnienie
 b. Rozwartość kąta y jest równa uzupełnienie
 c. Rozwartość kąta z wynosi uzupełnienie
 d. Kąt p ma uzupełnienie
B6. Przyjrzyj się rysunkowi i wpisz rozwartości pozostałych kątów.

 kąty