10.
kąty i ich rodzajeA1. Połącz strzałkami odpowiednie kąty z ich nazwami.

 kąty

B1. Dorysuj drugie ramię kąta i zaznacz jego wnętrze tak, aby podpisy były prawdziwe.

kąty
A2. Dokończ rysunki tak, aby powstał:
 a. pięciokąt o wszystkich kątach wypukłych

 kąty

 b. pięciokąt o jednym kącie wklęsłym

kąty

 c. sześciokąt o jednym kącie wklęsłym

kąty

 d. siedmiokąt o jednym kącie wklęsłym

kąty

B2. Narysuj:
 a. sześciokąt o wszystkich kątach wypukłych

kąty

 b. siedmiokąt o dwóch kątach wklęsłych

kąty

 c. ośmiokąt o trzech kątach wklęsłych

kąty

 d. wielokąt o czterech kątach wklęsłych

kąty
A3. W narysowanych wielokątach zaznacz na zielono kąty proste, na żółto kąty ostre, a na czerwono kąty rozwarte.

wielokąty

B3. W narysowanych wielokątach zaznacz na zielono kąty ostre, na czerwono kąty rozwarte, na żółto kąty wklęsłe.

 wielokątyA4. Dokończ rysunek tak, aby powstał:
 a. pięciokąt o jednym kącie ostrym
 b. sześciokąt o wszystkich kątach rozwartych

wielokąty

B4. Narysuj sześciokąt, który ma cztery kąty rozwarte i siedmiokąt o czterech kątach ostrych.A5. Narysuj:
 a. pięciokąt o jednym kącie ostrym, dwóch prostych i dwóch rozwartych,
 b. sześciokąt, który ma po dwa katy ostre i rozwarte, jeden kąt prosty i jeden wklęsły.


B5. Narysuj:
 a. siedmiokąt, który ma cztery kąty proste, dwa rozwarte i jeden wklęsły,
 b. ośmiokąt, który ma po dwa kąty: ostre, proste, rozwarte i wklęsłe.