5.
liczby dziesiętne,
porównywanie liczb dziesiętnychA1. Odczytaj liczby z tabelki. Zapisz je cyframi i słowami.

tabelka

B1. Zapisz słowami podane liczby.
 a. 405,45
 b. 450,405
 c. 4050,045
 d. 500,005
 e. 2003,023
 f. 607 080,087A2. Zapisz cyframi w tabelce podane liczby.
 a. sto pięć i czterdzieści osiem setnych
 b. tysiąc sto i dwie tysiączne
 c. dwadzieścia dwa i dwadzieścia dwie tysiączne
 d. jeden i jedna setna
 e. jedenaście setnych

tabelka

B2. Wstaw przecinek i -- jeśli to potrzebne -- dopisz zera, tak aby liczba zapisana cyframi odpowiadała zapisowi słownemu.
 a. 3 4 0 5 -- trzy i czterysta pięć tysiącznych
 b. 1 0 0 2 -- sto i dwie dziesiąte
 c. 5 5 5 -- pięćset pięćdziesiąt pięć tysiącznych
 d. 4 0 0 0 -- czterdzieści
 e. 2 7 -- dwadzieścia siedem tysiącznych
 f. 7 0 0 0 0 0 7 -- siedem tysięcy i siedem tysiącznychA3 a. Zaznacz na osi liczbowej podane liczby dziesiętne.

oś liczbowa

 b. Wpisz w okienka odpowiednie liczby dziesiętne.

oś liczbowa

B3. Wpisz w okienka odpowiednie liczby dziesiętne.

oś liczbowaA4. Podaj po trzy liczby:
 a. mniejsze od 2,4
 b. większe od 3,4
 c. większe od 5,5 i mniejsze od 6,5
B4. Podaj po sześć liczb:
 a. mniejszych od 3,45
 b. większych od 20,01
 c. większych od 4,5 ale mniejszych od 4,6
 d. mniejszych od 2,1 ale większych od 2,02A5. Podane liczby zapisz od najmniejszej do największej:
0,05;   0,506;   0,50;   0,52;   0,005;   1,05.
B5. W jednej z liczb wstaw przecinek, tak aby warunek był prawdziwy.
 a. 31,4 > 3 1 4
 b. 2 5 6 3 > 25,63
 c. 1,05 < 1 0 5
 d. 72,81 > 7 2 8 1
 e. 1 4 1 4 < 141,4
 f. 3 3 > 0,33A6. Wstaw w okienka znak > albo <, albo =.
 a. 3,0530,5
 b. 11,70211,207
 c. 3,0023,01
 d. 68,76668,667
 e. 2,32,31
 f. 5,055,005
 g. 36,0136,006
 h. 45,05645,11
 i. 6,076,70
 j. 0,090,1
 k. 2,32,30
 l. 12,5512,550
B6. Wpisz odpowiednie cyfry, tak aby warunki były prawdziwe.
 a. 23,> 23,5 > 2,6 >6,6
 b. 23,< 23,5 < 2,6 <6,6