Przed sprawdzianem - Wyniki testu z matematyki

 

Diagram przedstawia wyniki testu z matematyki dla klas 6. Uzupełnij zdania lub odpowiedz na pytania.


W klasie 6a jest uczniów, w klasie 6b jest uczniów a w klasie 6c tyle samo co w 6 .
Sprawdzian nie wypadł bardzo dobrze, bo procent uczniów dostało co najwyżej trójkę.
¦rednia klasy 6a jest równa , klasy 6b - a klasy 6c - .

Ilu uczniów pisało ten test?
Która klasa miała najwięcej ocen dobrych?
Która klasa miała najwięcej ocen dostatecznych i dopuszczaj±cych?
Ilu uczniów z klas 6 uzyskało ocenę nie gorsz± niż dobr±?
Jaki procent uczniów dostało pi±tki?
O ile osób więcej dostało czwórkę niż pi±tkę?
Czy to prawda, że nikt nie dostał jedynki, ale tylko jeden uczeń otrzymał szóstkę?
 

Wynik