Choinka


Zadanie domowe dla uczniów - narysuj choinkę, mając następujące dane:

  1. Punkty charakterystyczne dla tej choinki: (0, 0), (-6, 0),
    (-5, 3), (-3, 3), (-5, 6), (-2, 6), (-4, 8), (-2, 8), (0, 12).
  2. Choinka jest symetryczna względem osi y.