Podzielno¶ć liczb

 

Przyjrzyj się podanym liczbom:

2436
102
414
904
112
111111

i wrzuć je do odpowiedniego worka.
Uwaga! Liczby w każdym worku maj± być uporz±dkowane rosn±co.


Podzielne przez 3
Podzielne przez 4
Podzielne przez 6


Które liczby s± podzielne przez 4, ale nie dziel± się ani przez 3, ani przez 6?

A teraz, gdy już przypomniałe¶ sobie cechy podzielno¶ci liczb, uzupełnij poniższy tekst:
Liczba naturalna jest podzielna przez tylko wtedy, gdy suma jej jest podzielna przez 3.
Na przykład liczba 786 się przez 3, bo suma jej cyfr wynosi .
A gdy suma cyfr liczby dzieli się przez 9, to także ta liczba jest podzielna przez .
Gdy dwie ostatnie cyfry tworz± podzieln± przez to cała liczba dzieli się przez 4.
Na przykład liczba 239 914 się przez 4, bo jej dwie ostatnie cyfry tworz± liczbę 14, która nie dzieli się przez .
Liczba dzieli się przez 2, gdy jej ostatni± cyfr± jest: 0, 2, , 6 lub .

    Wynik