m2001


powrót do serwisu
30.10.99 Matematyczny serwis internetowy dla uczniów szkół podstawowych

  ARCHIWUM  

W ARCHIWUM znajdziesz wszystkie zadania, które do tej pory prezentowali¶my w serwisie dla ucznia. Aby łatwiej było znaleĽć szukane zadania podzielili¶my archiwum na klasy, a wewn±trz klas na działy i typy zadań. Wybierzcie interesuj±cy Was dział matematyki, a w jego ramach typ zadań (testy, uzupełnianki, zadania z rozwi±zaniami itp.)

Szkoła podstawowa
Dział Zadania z rozwi±zaniami Uzupełnianki Testy
kl 4 kl 5 kl 6 kl 4 kl 5 kl 6 kl 4 kl 5 kl 6
Liczby całkowite     naci¶nij!   naci¶nij! nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!   nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
Działania na ułamkach     naci¶nij!     naci¶nij!     naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
Działania na liczbach wymiernych   naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!   nacisnij nacisnij nacisnij nacisnij naci¶nij! naci¶nij!   nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
nacisnij nacisnij naci¶nij!
Procenty     naci¶nij!     naci¶nij! naci¶nij1 naci¶nij1   nacisnij naci¶nij! naci¶nij! nacisnij
nacisnij
Wyrażenia algebraiczne     naci¶nij!     naci¶nij!     naci¶nij! naci¶nij! nacisnij naci¶nij!
Układ współrzędnych     naci¶nij!   naci¶nij!        
Figury płaskie     naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! nacisnij
nacisnij nacisnij naci¶nij! naci¶nij!
naci¶nij! nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij
nacisnij
naci¶nij! naci¶nij!
naci¶nij! naci¶nij!
naci¶nij! naci¶nij!
naci¶nij! naci¶nij!
nacisnij nacisnij
Bryły   nacisnij naci¶nij!   nacisnij nacisnij naci¶nij! nacisnij   naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
Gimnazjum
Dział Zadania z rozwi±zaniami Uzupełnianki Testy
kl 1 kl 2 kl 1 kl 2 kl 1 kl 2
Liczby i działania   naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
Wyrażenia algebraiczne   naci¶nij! nacisnij     nacisnij naci¶nij!
Funkcje i wykresy   naci¶nij! nacisnij naci¶nij! nacisnij nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
naci¶nij!
Równania i nierówno¶ci   naci¶nij!     naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
Zadania tekstowe naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!      
Figury płaskie naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! nacisnij nacisnij nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! nacisnij naci¶nij! naci¶nij!
Trygonometria   nacisnij   nacisnij   naci¶nij! naci¶nij!
Konstrukcje i przekształcenia   naci¶nij! nacisnij   naci¶nij! naci¶nij! nacisnij
nacisnij
 
Geometria przestrzenna nacisnij naci¶nij!   nacisnij   naci¶nij! naci¶nij1 naci¶nij1
naci¶nij1 nacisnij
Zadania egzaminacyjne   naci¶nij!        
Różne
Zadania różne z tre¶ci± naci¶nij! naci¶nij! nacisnij nacisnij nacisnij naci¶nij! naci¶nij! nacisnij naci¶nij!
Krzyżówki i zagadki nacisnij nacisnij klasa 5 nacisnij nacisnij nacisnij naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! nacisnij naci¶nij! nacisnij klasa 5 klasa 5 naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! klasa 5 naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! klasa 5 klasa 5
Sprawdziany okresowe naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij! naci¶nij!
Inne nacisnij
Zadania miesi±ca |1998|     |1999|     |2000|


Strona Główna ] [ MMM ]