Drobne zagadki logiczne

1. Jak otrzymać 50 odejmując od 40 dziesięć?Odpowiedź
2. Jak wykazać, że połową trzynastu jest osiem? Odpowiedź
3. Jakie cyfry naturalne zapisane za pomocą dwóch cyfr zwiększają się po usunięciu cyfry stojącej z lewej strony?Odpowiedź
4. Jaki ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika, nie zmieni się, jeżeli jego zapis obrócimy "do góry nogami"? Odpowiedź