logo m_2001 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó-ka Akcyjna
Matematyczny klub internetowy dla uczniów - klasa 6
 Rozwinięcia dziesiętne i ich przybliżenia

a)

Połącz w pary liczby i odpowiadające im ułamki zwykłe:

Wynik


b)

Przybliżenie dziesiętne liczby 6,4389 z dokładnością do części setnych jest równe:

A) 6,44 B) 6,43 C) 6,45 D) 6,53
Wynik


c)

Dla liczby 2,(874) podaj jej przybliżenie do:

A) części setnych ...
B) części tysięcznych ...
C) części stutysięcznych ...
Wynik


d)

Uporządkuj rosnąco:
Wynik