logo WSiP logo m_2001 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Matematyka 2001 -- Sprawdziany
opisy publikacji m_2001:
powrót do strony głównej serwisu
powrót do strony głównej WSiP

Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Drożdżyńska-Jerzyńska, Maria Fryska, Marek Gaweł, Krzysztof Ziemnicki
Konsultanci: Zbigniew Góralewicz, Wacław Zawadowski

Sprawdziany mają służyć nauczycielowi jako jedno z narzędzi oceniania pracy uczniów. Nauczyciel ma do wyboru:

  • sprawdziany o charakterze kompetencyjnym, tj. badającym umiejętność dostrzegania związków i zależności
  • testy wielokrotnego wyboru.
sprawdziany

Każda książka zawiera sprawdziany podsumowujące kolejne grupy modułów z podręczników (zobacz przykładowe prace klasowe dla klas 4, 5, 6), a także sprawdziany półroczne i całoroczne. Sprawdziany zostały tak zaprojektowane, że wystarczy powielić odpowiednie strony książki, na których są rozmieszczone zadania i rysunki, przygotowane do rozwiązywania, podobnie jak w zeszytach ćwiczeń.

Każdemu sprawdzianowi towarzyszą:

  • uwagi metodyczne;
  • rozwiązania zadań;
  • szczegółowe komentarze dotyczące przyczyn błędów pojawiających się w rozwiązaniach uczniowskich;
  • propozycje oceniania powstałe poprzez analizę prac uczniowskich.

Oferta ] [ Podręczniki ] [ Zeszyty ćwiczeń ] [ Zadania ] [ Programy komputerowe ] [ Filmy ] [ Składanki ] [ seria "Mierz zamiary na siły" ] [ Poradniki ] [ Wydania elektroniczne ] [ Sprawdziany ]

m_2001 ] [ Strona Główna ]

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna