logo WSiP logo m_2001 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Matematyka 2001


powrót do strony głównej serwisupowrót do strony głównej WSiP archiwum

Czas na sprawdzian

W książkach z serii Matematyka 2001. Sprawdziany znajdują się dwa zestawy sprawdzianów z matematyki. Zestaw I tworzą prace klasowe i sprawdziany, które umożliwiają testowanie drobnych umiejętności. Zestaw II tworzą prace klasowe i sprawdziany, które mają charakter zadań otwartych, kierujących uwagę w stronę kompetencji.

Od nauczyciela zależy, kiedy i który rodzaj sprawdzianu wybierze. Ważne jest, by w toku nauczania, uczeń zetknął się z różnymi sposobami sprawdzania wiadomości. W obu zestawach liczba prac klasowych jest zgodna z liczbą "Treningów przed klasówką" w podręczniku dla danej klasy. Oprócz tego są sprawdziany po pierwszym i drugim półroczu, sprawdziany umiejętności podstawowych oraz sprawdziany całoroczne. W klasie szóstej jest dodatkowo przewidziany sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej.

Z każdą pracą klasową jest związany szczegółowy opis metodyczny, w którym omówione są typowe błędy popełniane przez uczniów. Opis metodyczny zawiera także różne propozycje oceniania prac uczniowskich. Jest wśród nich sposób punktowy i za pomocą stopni, a także sposób opisowy, do którego służą specjalnie przygotowane karty: kompetencji i umiejętności. Autorzy zachęcają do oceniania opisowego, które umożliwia badanie i diagnozowanie wiedzy i umiejętności ucznia.

Sprawdziany zostały przygotowane z myślą o nauczycielach, którzy realizują program Matematyka 2001, ale nie tylko. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez nauczycieli pracujących w oparciu o inne programy nauczania. W każdej edycji serwisu dla Nauczyciela przedstawiamy po jednym sprawdzianie dla klasy 4, 5 i 6.


okladka KLASA 4 -- wybierz stronę do druku:

Sprawdzian sprawdzian sprawdzian


okladka KLASA 5 -- wybierz stronę do druku:

Sprawdzian sprawdzian sprawdzian


okladka KLASA 6 -- wybierz stronę do druku:
Sprawdzian sprawdzian sprawdzian

Uwaga techniczna: przeglądarka WWW różni się od edytorów wyspecjalizowanych w druku. Zwłaszcza jakość wydruku będzie nie ta, co wynika z mniejszej rozdzielczości (wielkości transmitowanej informacji). Radzimy zadbać, by marginesy druku ustawiane w przeglądarce były odpowiednio małe (polecenie: Plik / Ustawienia strony czyli File / Page setup)


m_2001 ] [ Strona Główna ]

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna