Planowanie pracy

Program nauczania, rozkład materiału, PSO, plany wynikowe i inne dokumenty potrzebne w Twojej pracy.

Szkoła podstawowa kl. 1-3
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl 1-3 (obowiązuje w szkołach od roku szkolnego 2009/2010)
KLASA: 1-3
Nowy program edukacji wczesnoszkolnej klasy 1-3, analiza programu oraz opinia merytoryczno-dydaktyczna o programie
KLASA: 1-3
Rozkład materiału z planem wynikowym
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
 
Plan wynikowy
KLASA 1
KLASA 2
 
Rozkład materiału do zajęć komputerowych
KLASA 1
KLASA 2
 
Rozkład materiału wychowania fizycznego
KLASA 1
KLASA 2
 
Tematy do dziennika
KLASA 1
KLASA 2
 
Poradnik dla nauczyciela
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
 
Poradnik nauczyciela do kart badania umiejętności
KLASA 1
KLASA 2
 
Poradnik nauczyciela – zajęcia komputerowe
KLASA 1
KLASA 2
 
Lista lektur
KLASA 1
KLASA 2
 
Skład pakietu – wersja do wydruku
KLASA 1
KLASA 2
 
Aprobaty i numery dopuszczenia

492/1/2012

492/2/2012

Zajęcia komputerowe:

518/1/2012

492/3/2013

492/4/2013

Zajęcia komputerowe:

518/2/2013

492/6/2014

Autorzy cyklu: Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska
Autor zajęć komputerowych dołączonych do pakietu: Anna Kulesza

Nauczanie

Testy, sprawdziany, scenariusze, karty pracy, gry, materiały przygotowujące do sprawdzianów.

Polityka plików "cookies"

Serwis WSiPnet.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając "więcej".

Więcej ×