Planowanie pracy

Program nauczania, rozkład materiału, PSO, plany wynikowe i inne dokumenty potrzebne w Twojej pracy.

Szkoła podstawowa kl. 1-3
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl 1-3 (obowiązuje w szkołach od roku szkolnego 2009/2010)
KLASA: 1-3
Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3 (aut. programu: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went)
KLASA: 1-3
Opinia merytoryczno-dydaktyczna o programie Razem w szkole
KLASA: 1-3
Wniosek do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku szkolnego
KLASA: 1-3
Analiza programu edukacji wczesnoszkolnej Razem w szkole.
KLASA: 1-3
Program nauczania do cyklu podręczników Razem w szkole. Zajęcia komputerowe Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3 (aut. programu: Beata Lewandowska)
KLASA: 1-3
Opinia merytoryczno-dydaktyczna o programie i podręczniku do zajęć komputerowych do cyklu Razem w szkole
Opinia 1
Opinia 2
Rozliczenie godzin w podziale na edukacje – plan kierunkowy
 
KLASA 2
KLASA 3
Rozkłady materiału z odniesieniami do podstawy programowej
 
CZĘŚĆ: 1-2
CZĘŚĆ: 3-4
CZĘŚĆ: 5-6
CZĘŚĆ: 7-8
CZĘŚĆ: 9-10
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
Plany wynikowe
 
KLASA 2
KLASA 3
Tematy do dziennika
 
KLASA 2
wrzesień - kwiecień
kwiecień - maj
czerwiec
Przewodniki metodyczne
 
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 5
Poradnik nauczyciela do kart badania umiejętności
  
KLASA 3
Rozkłady materiału i plany wynikowe do zajęć komputerowych
KLASA 2
KLASA 3
Lista lektur
KLASA 2
KLASA 3
Kupon na multibook do klasy 3
  
KLASA 3
Aprobaty i numery dopuszczenia
 

88/2/2009

88/3/2010

137/2/2010

88/4/2010

88/5/2011

137/3/2011

Nauczanie

Testy, sprawdziany, scenariusze, karty pracy, gry, materiały przygotowujące do sprawdzianów.

Polityka plików "cookies"

Serwis WSiPnet.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając "więcej".

Więcej ×